Plán kurzov na prvý polrok 2019

PLÁN KURZOV NA PRVÝ POLROK 2019:

5. úroveň - 4.2, 11.2, 18.2, 4.3 / 17,00 - 18,00 (kapacita naplnená)

3. úroveň - 4.2, 11.2, 18.2, 4.3 /18,15 - 19,15 (kapacita naplnená)

2. úroveň - 11.3, 18.3, 25.3, 1.4 / 17,00 - 18,00 (kapacita naplnená)

8. úroveň - 11.3, 18.3, 25.3, 1.4 / 18,15 - 19,15 (kapacita naplnená)

1. úroveň - 8.4, 15.4, 29.4, 6.5 / 17,00 - 18,00 (kapacita naplnená)

1. úroveň - 8.4, 15.4, 29.4, 6.5 / 18,15 - 19,15 (kapacita naplnená)

3. úroveň - 13.5, 20.5, 27.5, 10.6 / 17,00 - 18,00 (kapacita naplnená)

9. úroveň - 13.5, 20.5, 27.5, 10.6 / 18,15 - 19,00 (kapacita naplnená)